skip to Main Content

Chương Trình Bông Sen Vàng

Những lợi ích của hội viên Bông Sen Vàng:

Các điều khoản chung:

 • Trung tâm Bông Sen Vàng có quyền sửa đổi cấu trúc chương trình; thay đổi chính sách, tạm ngừng hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hoạt động của Chương trình Bông Sen Vàng tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.
 • Hội viên có trách nhiệm đọc kỹ và được coi như mặc nhiên chấp nhận đồng thời tuân thủ chặt chẽ bản điều lệ này.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc không thể cấp thưởng hoặc phần thưởng bị huỷ bỏ do ngừng quan hệ hợp tác với các đối tác, thay đổi lịch bay, thay đổi chính sách trả thưởng của các đối tác chương trình, không đặt được chỗ cho vé thưởng hay các lý do bất khả kháng khác.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Hội viên về việc từ chối trả thưởng và xử lý các tài khoản dặm Bông Sen Vàng của Hội viên trong trường hợp phát hiện ra các lỗi cộng dặm sai hoặc mua bán vé thưởng.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Hội viên trong việc không cung cấp một phần hoặc toàn bộ các ưu đãi của chương trình dành cho Hội viên trong các trường hợp bất khả kháng.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng được quyền kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoặc bất kỳ tài khoản hội viên của Chương trình Bông Sen Vàng tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho hội viên đảm bảo thực hiện đúng quy định của Chương trình.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng sẽ tạm thời không chấp nhận trả thưởng, cộng dặm khi phát hiện ra các tài khoản hội viên có dấu hiệu mâu thuẫn hoặc nghi ngờ đã vi phạm điều lệ Chương trình. Trung tâm có quyền hủy bỏ số dặm đã được cộng, hạ hạng thẻ, đóng tài khoản hội viên, bãi miễn danh hiệu hội viên khi xác định được số dặm đã được cộng không đúng vì lý do gian lận hoặc lỗi hệ thống.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng có quyền bãi miễn danh hiệu hội viên trong các trường hợp như hội viên vi phạm nghiêm trọng Điều lệ chương trình, hội viên tự nguyện xin rút không tham gia chương trình Bông Sen Vàng, hội viên bị chết v.v. Trong mọi trường hợp, khi danh hiệu hội viên bị bãi miễn thì toàn bộ số dặm còn lại trong tài khoản sẽ bị huỷ bỏ.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng và Vietnam Airlines có quyền miễn trừ tư pháp đối với mọi kiện tụng, đòi bồi thường của hội viên có liên quan đến Chương trình Bông Sen Vàng.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng có quyền thông báo cho các cơ quan chức năng về các trường hợp có các hành vi gian lận trong tài khoản Bông Sen Vàng.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng có quyền được phối hợp với các đối tác hoặc các đơn vị chức năng trong quá trình kiểm tra, kiểm soát các tài khoản Bông Sen Vàng.
 • Trung tâm Bông Sen Vàng có quyền bãi miễn danh hiệu hội viên bất cứ thời điểm nào nếu phát hiện hội viên vi phạm Điều lệ Chương trình.

Các vi phạm Điều lệ Chương trình bao gồm (nhưng không giới hạn):

Đối tượng tham gia:
1. Tất cả các cá nhân từ 2 tuổi trở lên, có quyền công dân, không giới hạn về quốc tịch, có địa chỉ liên lạc thư tín thường xuyên tại các khu vực địa lý được áp dụng và không trái với luật pháp của nước sở tại đều có thể trở thành hội viên Bông Sen Vàng. (Điều 2.1.1 Quy định Bông Sen Vàng)
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức không được phép tham gia Chương trình Bông Sen Vàng như là một cá nhân.

2. Để trở thành hội viên, cá nhân cần truy cập vào trang web của Chương trình Bông Sen Vàng và làm theo hướng dẫn để gia nhập Chương trình. (Điều 2.1.2.a Quy định Bông Sen Vàng)
3. Cá nhân xin gia nhập sẽ trở thành hội viên Đăng ký của Bông Sen Vàng khi điền đầy đủ các thông tin trên trang Đăng ký trực tuyến và được Trung tâm Bông Sen Vàng chấp nhận. Sau khi đăng ký thành công trên trang web của Chương trình, hội viên sẽ trở thành hội viên Đăng ký và nhận được một số thẻ chính thức. Hội viên hãy xuất trình số thẻ/thẻ mỗi khi mua vé và làm thủ tục chuyến bay. (Điều 2.1.2.b Quy định Bông Sen Vàng)
4. Khi có sự thay đổi các thông tin đã cung cấp trong Đơn gia nhập ban đầu, hội viên có trách nhiệm thông báo đến Trung tâm KHTX trong thời gian sớm nhất có thể hoặc hội viên tự thay đổi các thông tin trong hồ sơ trên trang web của Chương trình. Trung tâm KHTX không chịu trách nhiệm nếu thư và thẻ hội viên, các ấn phẩm, các phần thưởng… gửi tới hội viên bị thất lạc do sự chậm trễ trong việc thông báo thay đổi thông tin gây ra. (Điều 2.1.2.c Quy định Bông Sen Vàng)
5. Khi đăng ký gia nhập Chương trình Bông Sen Vàng, hội viên tự lựa chọn “Mật khẩu” cho tài khoản của mình. Mật khẩu là một tập hợp tối đa 8 ký tự và có thể thay đổi bằng cách truy cập vào trang web hoặc ứng dụng trên thiết bị di động của Chương trình Bông Sen Vàng. Mật khẩu được sử dụng để đảm bảo chỉ hội viên mới có thể truy cập vào tài khoản. Hội viên phải giữ bí mật mật khẩu của mình. Trung tâm KHTX không chịu trách nhiệm về các thiệt hại gây ra do việc Mật khẩu bị tiết lộ bởi hội viên. (Điều 1.4.s Quy định Bông Sen Vàng)
6. Danh hiệu hội viên: Hội viên được công nhận là hội viên hạng thẻ Bạc, hạng thẻ Titan, hạng thẻ Vàng hoặc Bạch kim trên cơ sở số dặm xét hạng hội viên tích lũy trong kỳ xét danh hiệu hội viên. Trừ hạng thẻ Bạc có thời hạn vĩnh viễn, sau mỗi kỳ xét hạng hội viên được cấp thẻ miễn phí một lần. Sau đó, nếu hội viên làm mất thẻ hoặc do việc thay đổi địa chỉ của hội viên mà thẻ không đến được tay hội viên, Trung tâm KHTX sẽ cấp lại thẻ cho hội viên mức lệ phí 2.000 dặm. (Điều 1.4 Quy định Bông Sen Vàng)
7. Danh hiệu hội viên chỉ có hiệu lực trong một khoảng vòng từ 12 đến tối đa 13 tháng. (Điều 1.4 Quy định Bông Sen Vàng)
8. Trường hợp thẻ bị thất lạc thì hội viên phải thông báo kịp thời bằng thư, fax hoặc email gửi về Trung tâm KHTX.
9. Nếu đến kỳ xét hạng, hội viên hạng Titan, hạng Vàng và hạng Bạch kim không đạt tiêu chuẩn duy trì danh hiệu hội viên thì sẽ bị giảm hạng và trở thành hội viên hạng thấp hơn tương ứng với số dặm xét hạng đạt được trong kỳ xét hạng. (Điều 2.1.4.b Quy định Bông Sen Vàng)
10. Kỳ xét hạng hội viên: Là khoảng thời gian tính từ tháng xét hạng hiện tại trở về 12 tháng trước đó. (Điều 1.4.q Quy định Bông Sen Vàng)
11. Trung tâm KHTX có quyền bãi miễn danh hiệu hội viên trong các trường hợp như hội viên vi phạm nghiêm trọng điều lệ của Bông Sen Vàng, hội viên tự nguyện xin rút không tham gia, hội viên qua đời…Trong mọi trường hợp, khi danh hiệu hội viên bị bãi miễn thì toàn bộ số dặm còn lại trong tài khoản sẽ bị huỷ bỏ. (Điều 2.1.5 Quy định Bông Sen Vàng)
Dặm và tích lũy dặm:12. Dặm là đơn vị tính của chương trình Bông Sen Vàng dựa trên cơ sở dặm bay. Mỗi đơn vị tính tương đương với 1 dặm. Dặm được chia làm 2 loại: Dặm trả thưởng và Dặm xét hạng thẻ hội viên. (Điều 1.4.x Quy định Bông Sen Vàng)
13. Dặm trả thưởng là dặm hội viên tích luỹ được khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của các đối tác Chương trình Bông Sen Vàng hoặc từ các chương trình khuyến mại của Vietnam Airlines. Ngoài ra hội viên có thể mua dặm thưởng từ Chương trình Bông Sen Vàng, nhận dặm chuyển nhượng từ hội viên khác, hoặc tích lũy được từ một số trường hợp khác được Chương trình thông báo trước. Dặm trả thưởng của hội viên sẽ có giá trị ít nhất 2 năm và tối đa 3 năm tuỳ thuộc vào thời điểm gia nhập Chương trình của hội viên và thời điểm tích lũy được số dặm đó. Dặm trả thưởng sẽ bị khấu trừ mỗi khi hội viên lấy thưởng. (Điều 1.4.y Quy định Bông Sen Vàng)
14. Dặm xét hạng thẻ hội viên là dặm dùng để xác định hạng thẻ hội viên tại mỗi kỳ xét hạng hội viên. Dặm xét hạng có thời hạn tối đa 13 tháng. (Điều 1.4.z Quy định Bông Sen Vàng)
15. Dặm không được phép thừa kế, thế chấp, không có giá trị về tiền và không thể đổi ra tiền (trừ trường hợp mua của Chương trình và cho tặng dặm của Chương trình giữa các hội viên với các điều kiện và chi phí như đã quy định ở phần Mua và tặng dặm.
16. Hạng đặt chỗ được cộng dặm là hạng đặt chỗ của vé mua được phép cộng dặm trên chuyến bay của Vietnam Airlines và các hãng hàng không SkyTeam và được quy định cụ thể trong phần Tích luỹ dặm.
17. Hội viên được cộng dặm xét hạng mỗi khi mua vé và thực hiện chuyến bay với Vietnam Airlines, các hãng hàng không SkyTeam, và các hãng hàng không ngoài SkyTeam nhưng được quy định trong các hợp đồng hợp tác về chương trình Khách hàng thường xuyên với Vietnam Airlines.
Hội viên được cộng dặm thưởng mỗi khi mua và sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của các đối tác phi hàng không mà Vietnam Airlines có hợp tác về Chương trình Khách hàng thường xuyên (khách sạn, ngân hàng, viễn thông ….).
Hội viên mới gia nhập Chương trình Bông Sen Vàng được cộng lại dặm xét hạng và dặm thưởng cho các chuyến bay đã thực hiện trên Vietnam Airlines và SkyTeam với các hạng ghế được cộng dặm trong vòng 6 tháng trước ngày gia nhập. Hội viên được cộng lại dặm cho các chuyến bay đã thực hiện trên Vietnam Airlines trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm Trung tâm Bông Sen Vàng nhận được yêu cầu của hội viên. Hội viên được cộng lại dặm cho các chuyến bay đã thực hiện trên các hãng hàng không khác trong vòng 6 tháng hoặc 12 tháng (tùy thuộc vào điều khoản trong hợp đồng hợp tác về chương trình khách hàng thường xuyên giữa Vietnam Airlines và đối tác) tính đến thời điểm Trung tâm Khách hàng thường xuyên nhận được yêu cầu của hội viên.
Hội viên được cộng lại dặm cho các sản phẩm, dịch vụ sử dụng trên các đối tác khác trong vòng 3 tháng hoặc 6 tháng tính đến thời điểm Trung tâm Bông Sen Vàng nhận được yêu cầu của hội viên (Điều 2.2.1.a Quy định Bông Sen Vàng)
18. Mỗi hội viên tham gia Bông Sen Vàng chỉ được phép có duy nhất một tài khoản để cộng dặm cho bản thân. (Điều 2.2.1.b Quy định Bông Sen Vàng)
Trong trường hợp hội viên của Chương trình Bông Sen Vàng đồng thời là hội viên của một hay nhiều chương trình Khách hàng thường xuyên của các hãng hàng không khác, hội viên được quyền lựa chọn duy nhất một tài khoản khách hàng thường xuyên để tích lũy dặm cho mỗi chuyến bay. Khi hội viên yêu cầu cộng dặm vào tài khoản của chương trình Bông Sen Vàng và dặm đã được cộng thì hội viên không được quyền yêu cầu hủy cộng dặm trong tài khoản của chương trình Bông Sen Vàng để chuyển sang tài khoản khác.
19. Đối với những chuyến bay được cộng dặm nhưng bị huỷ hoặc chậm chuyến vì các lý do như thời tiết, kỹ thuật, hay các điều kiện bất thường khác mà hội viên không thực hiện hoặc không thể thực hiện được chuyến bay đó thì không được cộng dặm. (Điều 2.2.1.e1 Quy định Bông Sen Vàng)
20. Trường hợp hội viên được chuyển sang các chuyến bay được cộng dặm khác thì dặm sẽ được cộng cho các chuyến bay thực tế đó. (Điều 2.2.1.e2 Quy định Bông Sen Vàng)
21. Nếu hội viên của Bông Sen Vàng đồng thời là hội viên của chương trình Khách thường xuyên của các đối tác Hàng không của Chương trình thì hội viên đó chỉ được phép cộng dặm vào tài khoản của một chương trình Khách hàng thường xuyên cho mỗi chuyến bay. (Điều 2.2.1.e3 Quy định Bông Sen Vàng)
22. Dặm sẽ không được cộng cho vé đã bị cấm sử dụng, vé đã hết hạn sử dụng, vé thưởng Bông Sen Vàng, vé thưởng của các chương trình Khách hàng thường xuyên đối tác của Bông Sen Vàng và các loại vé miễn giảm cước ID/AD khác. (Điều 2.2.1.e4 Quy định Bông Sen Vàng)
23. Dặm chỉ cộng theo hạng ghế mua thực tế của hội viên, không theo hạng ghế mà hội viên đã sử dụng trừ khi có thông báo khác. (Điều 2.2.1.e5 Quy định Bông Sen Vàng)
24. Trong trường hợp hội viên tự nguyện nâng hạng ghế cho vé mua của mình lên hạng ghế cao hơn bằng cách nộp thêm tiền vé chênh lệch thì sẽ được cộng dặm vào tài khoản cho vé mua với hạng ghế được nâng tương ứng. Trong trường hợp hội viên được nâng hạng ghế miễn phí, nâng hạng ghế bằng cách quy đổi dặm thưởng, hoặc theo các chính sách bán khác của Vietnam Airlines (các chương trình khuyến mại thúc đẩy bán, chính sách bán Option Town,…), dặm sẽ chỉ được cộng theo hạng ghế mua ban đầu. (Điều 2.2.1.e6 Quy định Bông Sen Vàng)
25. Hội viên đi bằng vé mua hạng Nhất hoặc hạng Thương gia nhưng bị giảm hạng ghế bắt buộc sẽ được hưởng chế độ đền bù theo quy định hiện hành của Vietnam Airlines và chỉ được cộng dặm theo hạng ghế thực bay. (Điều 2.2.1.e7 Quy định Bông Sen Vàng)
26. Hội viên không được cộng thêm dặm khi mua vé cho hành lý quá cước hoặc trả thêm tiền để tăng thêm ghế ngồi cho mình trên chuyến bay. (Điều 2.2.1.e8 Quy định Bông Sen Vàng)
27. Vé đã mua nhưng chưa hoặc không được sử dụng (đã hoặc chưa được hoàn trả) thì tương ứng chưa hoặc không được cộng dặm. (Điều 2.2.1.e9 Quy định Bông Sen Vàng)
28. Hội viên Chương trình Bông Sen Vàng sẽ chỉ được cộng dặm khi mua vé và đặt chỗ với một số loại giá và hạng đặt chỗ nhất định. Mỗi hạng ghế sẽ tương ứng với những hạng đặt chỗ được cộng dặm khác nhau. (Điều 2.2.1.e10 Quy định Bông Sen Vàng)
29. Trường hợp hội viên bị thay đổi chuyến bay không tự nguyện sang chuyến bay khác và chuyến bay mới không được cộng dặm thì hội viên sẽ được cộng dặm theo vé đã mua ban đầu. (Điều 2.2.1.e11 Quy định Bông Sen Vàng)
Hội viên được cộng dặm khi bay trên những chuyến bay sau đây (Điều 2.2.3 Quy định Bông Sen Vàng):30. Các chuyến bay quốc tế và nội địa thường lệ do Vietnam Airlines khai thác, hãng vận chuyển ghi trên vé là VN, ngoại trừ các chuyến bay thuê chuyến.
31. Các chuyến bay do các hãng hàng không thuộc SkyTeam khai thác và tham gia.
32. Các chuyến bay do một hãng hàng không ngoài SkyTeam khai thác và hãng hàng không trong SkyTeam tham gia được quy định trong các hợp đồng hợp tác song phương về Chương trình Khách hàng thường xuyên giữa Vietnam Airlines và các hãng hàng không SkyTeam.
33. Các chuyến bay do một hãng hàng không ngoài SkyTeam khai thác và tham gia mà Vietnam Airlines có hợp tác về Chương trình Khách hàng thường xuyên.
34. Các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác và một hãng hàng không ngoài SkyTeam tham gia mà Vietnam Airlines có hợp tác về Chương trình Khách hàng thường xuyên.
35. Một số chuyến bay quốc tế mà Vietnam Airlines có hợp tác trao đổi chỗ với các hãng hàng không ngoài SkyTeam mà Vietnam Airlines là hãng tham gia được quy định trong các hợp đồng hợp tác song phương về Chương trình Khách hàng thường xuyên giữa Vietnam Airlines và các hãng hàng không ngoài SkyTeam khai thác.
36. Các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác và các hãng hàng không trong SkyTeam tham gia.
37. Các chuyến bay do các hãng hàng không SkyTeam khai thác và Vietnam Airlines tham gia.
38. Các chuyến bay do một hãng trong SkyTeam khai thác và một hãng hàng không ngoài SkyTeam tham gia được quy định trong hợp đồng hợp tác song phương về chương trình Khách hàng thường xuyên giữa Vietnam Airlines và các hãng hàng không SkyTeam.
Cộng dặm trong các trường hợp khác:
39. Hội viên có thể được cộng thêm dặm vào tài khoản từ các chương trình ưu đãi tặng dặm Vietnam Airlines và đối tác Chương trình Bông Sen Vàng phối hợp triển khai và được Chương trình Bông Sen Vàng thông báo trước. (Điều 2.2.4.a Quy định Bông Sen Vàng)
40. Hội viên có thể được tặng dặm thiện chí trong các trường hợp khiếu nại do lỗi của Vietnam Airlines. (Điều 2.2.4.b Quy định Bông Sen Vàng)
Các loại phần thưởng và quy định chung:
41. Phần thưởng của Bông Sen Vàng được cấp trên cơ sở khấu trừ dặm trong tài khoản của hội viên. Phần thưởng Bông Sen Vàng bao gồm:
– Vé thưởng hội viên và người thân (áp dụng đối với hội viên Bạch kim và Vàng) trên Vietnam Airlines hoặc các hãng hàng không, đối tác Chương trình.
– Thưởng nâng hạng ghế mà trong đó tất cả các hành trình ghi trên vé máy bay có hãng vận chuyển là VN (Vietnam Airlines)
– Thưởng hành lý quá cước cho các hành trình đi trên VN
– Thưởng sử dụng phòng chờ hạng Thương gia cho người thân (áp dụng đối với hội viên Bạch kim và Vàng)
– Các loại sản phẩm, dịch vụ khác được cung cấp bởi Vietnam Airlines hoặc các đối tác Chương trình.
42. Hội viên hoặc người sử dụng phần thưởng có trách nhiệm trả các khoản thuế do nhà chức trách quy định hay các chi phí phát sinh khác liên quan đến việc sử dụng phần thưởng.
43. Vé thưởng là vé được cấp để đi trên Vietnam Airlines hoặc các hãng hàng không, đối tác Chương trình trên cơ sở khấu trừ số dặm thưởng được tích lũy còn hiệu lực sử dụng trong tài khoản dặm của hội viên. (Điều 1.4.ff Quy định Bông Sen Vàng)
44. Hội viên hạng Vàng và Bạch Kim được chỉ định Danh sách nhận thưởng tối đa 10 người. Tên người nhận thưởng trong danh sách đã chỉ định không được hủy nhưng được thay thế 2 người trong 1 năm lịch (01/01 đến 31/12). Danh sách này được bổ sung miễn phí khi hội viên chưa chỉ định đủ 10 người.
45. Hội viên Bông Sen Vàng có thể lấy thưởng trực tuyến trên ứng dụng di động và website của Vietnam Airlines hoặc lấy thưởng tại các chi nhánh, phòng vé chính thức của Vietnam Airlines.
46. Khi yêu cầu lấy thưởng tại chi nhánh, phòng vé, hội viên cần đặt chỗ, điền Đơn Yêu cầu cấp thưởng trực tuyến, hoặc điền đầy đủ thông tin và ký vào bản Yêu cầu cấp thưởng, sau đó gửi thư, fax hoặc thư điện tử về Trung tâm Bông Sen Vàng hoặc Phòng vé chính gần nhất của Vietnam Airlines cùng với một bản sao Chứng minh thư nhân dân (CMND) hoặc Hộ chiếu của hội viên. Lưu ý chỉ rõ địa chỉ phòng vé của Vietnam Airlines mà hội viên muốn nhận thưởng và điền chính xác địa chỉ thư điện tử mà hội viên đang sử dụng để nhận được các thông tin liên quan đến tình trạng vé thưởng, Giấy cấp thưởng.
47. Yêu cầu cấp thưởng phải gửi trước ngày bay ít nhất 02 ngày làm việc (đối với hội viên Bạch kim và Vàng) và 03 ngày làm việc (đối với hội viên Titan, Bạc, Đăng ký).
48. Khi lấy vé thưởng trực tuyến, hội viên phải thực hiện lấy thưởng tối thiểu 6 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay. Hội viên Bạch Kim và Vàng có thể lấy thưởng đối đa cho 6 hành khách trong cùng 01 giao dịch lấy thưởng trực tuyến. Phí dịch vụ cho mỗi vé thưởng trực tuyến là 50.000 VND đối với hành trình nội địa Việt Nam và 7 USD đối với hành trình có chuyến bay quốc tế.
49. Trung tâm Bông Sen Vàng sau khi nhận được Yêu cầu cấp thưởng của Hội viên sẽ căn cứ vào số dặm trong tài khoản dặm và khả năng cung ứng thực tế để xem xét cấp thưởng cho hội viên. Trường hợp không chấp nhận trả thưởng, Trung tâm Bông Sen Vàng sẽ có thông báo tới hội viên trong thời gian sớm nhất.
Nếu 3 ngày sau khi gửi Yêu cầu cấp thưởng mà không nhận được thông tin gì về tình trạng phần thưởng, hội viên cần liên lạc lại với Trung tâm KHTX, phòng vé gần nhất của Vietnam Airlines, hoặc các văn phòng chi nhánh của Vietnam Airlines tại nước ngoài để kiểm tra thông tin.
50. Giấy cấp thưởng là chứng từ do Trung tâm KHTX phát hành. Giấy cấp thưởng là căn cứ để các Chi nhánh Tổng công ty Hàng không Việt Nam xuất vé thưởng cho hội viên. Giấy cấp thưởng chỉ có hiệu lực trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành. (Điều 1.4.3.ii Quy định Bông Sen Vàng)
51. Giấy ủy nhiệm nhận thưởng là giấy (theo mẫu) mà hội viên ủy nhiệm người thay mặt mình nhận thưởng tại các Chi nhánh của Vietnam Airlines. (Điều 4.36 Quy định Bông Sen Vàng)
52. Vé thưởng hội viên và người thân là vé thưởng được cấp, trên cơ sở khấu trừ dặm như nhau, cho hội viên hoặc cá nhân có tên trong Danh sách nhận thưởng được hội viên chỉ định trong Yêu cầu cấp thưởng. (Điều 2.3.1.a Quy định Bông Sen Vàng)
53. Thưởng nâng hạng ghế là phần thưởng được cấp trên cơ sở khấu trừ dặm trong tài khoản của hội viên, cho hội viên hoặc cá nhân có tên trong Danh sách nhận thưởng được hội viên chỉ định trong Yêu cầu cấp thưởng, kết hợp với vé mua có hạng đặt chỗ thuộc các hạng đặt chỗ được nâng hạng do chương trình Bông Sen Vàng quy định. (Điều 2.3.1.b1.2 Quy định Bông Sen Vàng)
54. Thưởng nâng hạng ghế Thương gia áp dụng trong các trường hợp: (1) Vé mua có hành trình toàn bộ trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác và chuyến bay liên danh trao đổi chỗ cứng; (2) Vé mua có hành trình kết hợp giữa chuyến bay Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác (chỉ áp dụng nâng hạng ghế trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác)
Thưởng nâng hạng ghế chỉ áp dụng với một số hạng đặt chỗ của vé mua hạng Phổ thông. (Điều 2.3.1.b1.1 Quy định Bông Sen Vàng)
55. Vé thưởng nâng hạng ghế phải tuân thủ các điều kiện hạn chế của vé mua hạng phổ thông tương ứng. Trong trường hợp vé mua được phép gia hạn, thay đổi hành trình, vé thưởng nâng hạng ghế cũng được gia hạn, thay đổi hành trình miễn phí tương ứng với vé mua (áp dụng cho các chuyến bay của Vietnam Airlines được lấy thưởng). Nếu số dặm khấu trừ cho hành trình mới nhiều hơn so với hành trình cũ thì phần dặm chênh lệch sẽ được trừ thêm vào tài khoản của hội viên. Nếu số dặm khấu trừ cho hành trình mới ít hơn so với hành trình cũ thì phần dặm chênh lệch không được truy hoàn lại vào tài khoản hội viên. (Điều 2.3.1.b1.3 Quy định Bông Sen Vàng)
56. Phần thưởng nâng hạng ghế có thời hạn hiệu lực trùng với vé mua và là phần không thể tách rời của vé mua. Phần thưởng nâng hạng ghế sẽ không làm thay đổi các hạn chế đang áp dụng cho vé mua dùng để nâng hạng. Khi vé mua hết hạn hoặc đã chi hoàn, phần thưởng nâng hạng ghế không còn giá trị sử dụng để nâng hạng cho những vé mua khác. (Điều 2.3.1.b1.4 Quy định Bông Sen Vàng)
57. Hội viên có thể lấy phần thưởng Hành lý quá cước cho bản thân, hoặc cho người thân trong danh sách nhận thưởng (áp dụng đối với hội viên Bạch kim, Vàng). (Điều 2.3.2.c1 Quy định Bông Sen Vàng)
58. Phần thưởng Hành lý quá cước chỉ áp dụng trên các chuyến bay của Vietnam Airlines và do Vietnam Airlines khai thác. (Điều 2.3.1.c2 Quy định Bông Sen Vàng)
59. Hội viên Bạch kim và Vàng có thể lấy thưởng sử dụng phòng chờ hạng Thương gia cho người thân đi trên chuyến bay xuất phát cùng ngày. Phần thưởng sử dụng phòng chờ hạng Thương gia cho người thân chỉ áp dụng trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác với số hiệu chuyến bay là VN và chỉ áp dụng cho các phòng chờ hạng Thương gia tại Việt Nam. (Điều 2.3.1.e Quy định Bông Sen Vàng)
60. Hội viên lấy thưởng trên các đối tác phi hàng không theo quy định trong hợp đồng song phương giữa Vietnam Airlines và các đối tác phi hàng không.
61. Hội viên các hạng thẻ bao gồm cả hội viên Đăng ký được quyền khấu trừ dặm tích lũy để đổi lấy vé thưởng trên các chuyến bay và các chặng bay của Vietnam Airlines hoặc trên các chuyến bay và các chặng bay của các hãng hàng không trong SkyTeam; các chuyến bay và các chặng bay do các hãng hàng không khác khai thác mà Vietnam Airlines có thể trả thưởng theo các hợp đồng hợp tác về Chương trình Khách hàng thường xuyên hoặc các phần thưởng là sản phẩm dịch vụ của các đối tác Chương trình Bông Sen Vàng.  (Điều 2.3.2.a Quy định Bông Sen Vàng)
62. Hội viên được lấy vé thưởng khi hạng đặt chỗ trả thưởng còn mở bán. Hội viên cũng có thể lấy thưởng trong các thời gian cao điểm. Hội viên sẽ được thông báo trước các thời gian cao điểm của từng chuyến bay trên trang web và các ấn phẩm của Chương trình. (Điều 2.3.2.c Quy định Bông Sen Vàng).
Quy định lấy thưởng trên các chuyến bay của Vietnam Airlines trong giai đoạn cao điểm như sau:
– Tỷ lệ đổi dặm để lấy thưởng trong mùa cao điểm sẽ gấp ít nhất 2 lần so với mùa thấp điểm. (Điều 2.3.2.c1 Quy định Bông Sen Vàng)
– Phải đặt chỗ và được xác nhận chỗ trước ngày bay trong giai đoạn cao điểm. (Điều 2.3.2.c2 Quy định Bông Sen Vàng)
– Nếu chiều đi hoặc chiều về nằm trong giai đoạn cao điểm thì áp dụng trừ số dặm lấy thưởng cho chặng bay nằm trong giai đoạn cao điểm (theo bảng trả thưởng). (Điều 2.3.2.c3 Quy định Bông Sen Vàng)
– Có thể đổi ngày bay cho vé thưởng nếu còn chỗ nhưng sẽ bị trừ thêm dặm nếu đổi ngày bay vào giai đoạn cao điểm. (Điều 2.3.2.c4 Quy định Bông Sen Vàng)
63. Số dặm khấu trừ lấy thưởng được căn cứ vào loại phần thưởng, hãng khai thác, hạng ghế, hành trình, mùa (cao điểm, thấp điểm của đường bay), vùng trả thưởng và đối tượng lấy thưởng. Mức khấu trừ dặm áp dụng cho hội viên và người trong Danh sách nhận thưởng đã chỉ định được quy định tại Bảng trả thưởng. Trong trường hợp hội viên Bạch Kim và Vàng lấy thưởng cho người ngoài Danh sách nhận thưởng đã chỉ định, số dặm khấu trừ sẽ được tính thêm 20% so với mức quy định tại Bảng trả thưởng áp dụng cho hội viên Bông Sen Vàng. (Điều 2.3.2.e Quy định Bông Sen Vàng)
64. Hội viên không được phép bán các loại phần thưởng Bông Sen Vàng. Trung tâm KHTX có quyền từ chối các yêu cầu cấp thưởng có dấu hiệu mua bán. (Điều 2.3.2.f Quy định Bông Sen Vàng)
65. Dặm được tích lũy trước sẽ được khấu trừ trước. (Điều 2.3.2.g Quy định Bông Sen Vàng)
66. Dặm sẽ không được hoàn lại vào tài khoản dặm của hội viên cho vé thưởng, phần thưởng nâng hạng ghế đã phát hành cho dù vé thưởng, vé thưởng hành lý quá cước hoặc phần thưởng nâng hạng ghế chưa sử dụng hay mới sử dụng một phần, ngoại trừ các trường hợp khác theo quy định của Vietnam Airlines. (Điều 2.3.2.h Quy định Bông Sen Vàng)
67. Hành trình trừ điểm có chặng bay chỉ trên Vietnam Airlines sẽ áp dụng bảng trả thưởng của Vietnam Airlines. (Điều 2.3.2.i Quy định Bông Sen Vàng)
68. Mức khấu trừ dặm cho hành trình có các chặng bay trên các hãng hàng không khác áp dụng theo Bảng trả thưởng trên các hãng hàng không khác mà Việt nam Airlines có hợp tác về chương trình Khách hàng Thường xuyên. Đối với hành trình có chặng bay kết hợp giữa Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác, mức khấu trừ dặm của chặng bay trên hãng hàng không nào thì áp dụng theo Bảng trả thưởng tương ứng trong Quy định Bông Sen Vàng. (Điều 2.3.2.j Quy định Bông Sen Vàng)
69. Hành trình trả thưởng có chặng bay trên các hãng hàng không ngoài SkyTeam mà Vietnam Airlines có hợp tác về Chương trình Khách hàng thường xuyên phải đặt riêng, không được phép kết hợp với chặng bay của Vietnam Airlines, hoặc với chặng bay của các hãng hàng không SkyTeam trên cùng 1 vé thưởng. Số dặm khấu trừ sẽ áp dụng Bảng trả thưởng dành cho những hành trình trên các hãng hàng không Sky Team và các hãng hàng không khác. (Điều 2.3.2.k Quy định Bông Sen Vàng)
70. Nếu hành trình trả thưởng có kết hợp nhiều chặng bay thì mức dặm khấu trừ sẽ là tổng của số dặm khấu trừ cho từng chặng bay. (Điều 2.3.2.l Quy định Bông Sen Vàng)
71. Trường hợp hội viên Bạch kim và Vàng yêu cầu vé thưởng hoặc thưởng nâng hạng ghế cho trẻ em thì mức dặm khấu trừ tương đương với mức dặm khấu trừ của vé thưởng/thưởng nâng hạng ghế dành cho người lớn.
72. Hội viên hạng Bạch Kim và Vàng được phép yêu cầu vé thưởng và thưởng nâng hạng ghế cho trẻ em dưới 2 tuổi có tên trong danh sách nhận thưởng đi cùng với vé thưởng/thưởng nâng hạng ghế của hội viên hoặc người thân. Số dặm khấu trừ bằng 10% số dặm lấy thưởng của người lớn. Mã đặt chỗ vé thưởng/vé nâng hạng ghế cho trẻ em dưới 2 tuổi cần được đặt trong cùng mã đặt chỗ vé thưởng/vé nâng hạng ghế của hội viên hoặc người thân. Tuổi của em bé được căn cứ vào ngày bay chặng đầu tiên đối với hành trình hoàn toàn trên Vietnam Airlines, tuy nhiên đối với chặng bay trên các đối tác hàng không tuổi của em bé sẽ căn cứ vào từng chặng bay.
73. Vé thưởng không được chuyển đổi hãng vận chuyển, thay đổi hành trình, gia hạn hiệu lực, hoàn trả và cấp lại khi mất nhưng được phép thay đổi chuyến bay, ngày bay, giờ bay miễn phí (lưu ý các hạn chế về mùa cao điểm). (Điều 2.3.2.o Quy định Bông Sen Vàng)
74. Thời hạn sử dụng của vé thưởng:

–     Vé thưởng có hành trình hoàn toàn trên chuyến bay do VN khai thác và/hoặc chuyến bay liên danh từ VN*2000 đến VN*2999, hoặc kết hợp với chuyến bay do các hãng trong SkyTeam khai thác: Hiệu lực 1 năm kể từ ngày khởi hành chặng bay đầu tiên ghi trên vé. Đối với vé hoàn toàn chưa sử dụng, việc thay đổi ngày bay (Revalidate/Exchange) phải được thực hiện trong vòng 1 năm kể từ ngày xuất vé, hiệu lực vận chuyển được phép áp dụng đến ngày hiệu lực của vé gốc.
–     Vé thưởng có hành trình hoàn toàn trên chuyến bay do các hãng hàng không có thỏa thuận hợp tác về Chương trình BSV khai thác: Hiệu lực 1 năm kể từ ngày xuất vé.
–     Vé thưởng có hành trình kết hợp chuyến bay do VN khai thác/chuyến bay liên danh VN*2000 đến VN*2999 và chuyến bay do các hãng hàng không ngoài SkyTeam có thỏa thuận hợp tác về Chương trình BSV khai thác: Hiệu lực 1 năm kể từ ngày xuất vé.

75. Trường hợp Giấy cấp thưởng đã được cấp, còn hạn nhưng hội viên yêu cầu thay đổi các chi tiết như: đổi tên, đổi hành trình và đổi hạng ghế thì được cấp lại với mức lệ phí như sau:
– Yêu cầu cấp thưởng cũ dưới 50.000 dặm: Trừ 3.000 dặm là lệ phí. (Điều 2.3.2.q1 Quy định Bông Sen Vàng)
– Yêu cầu cấp thưởng cũ từ 50.000 dặm trở lên: Trừ 6.000 dặm là lệ phí. (Điều 2.3.2.q2 Quy định Bông Sen Vàng)
– Nếu yêu cầu cấp thưởng mới có số dặm khấu trừ nhiều hơn so với yêu cầu cấp thưởng cũ thì phần dặm chênh lệch sẽ được trừ thêm vào tài khoản của hội viên đã lấy thưởng. (Điều 2.3.2.q3 Quy định Bông Sen Vàng)
– Nếu yêu cầu cấp thưởng mới có số dặm khấu trừ ít hơn so với yêu cầu cấp thưởng cũ thì phần dặm chênh lệch sẽ không được truy hoàn lại vào tài khoản hội viên đã lấy thưởng. (Điều 2.3.2.q4 Quy định Bông Sen Vàng)
– Giấy cấp thưởng đã được cấp và còn hạn sử dụng nhưng chưa đổi thành vé thưởng thì được phép truy hoàn lại vào tài khoản của hội viên với lệ phí bằng 50% số dặm đã trừ trên giấy cấp thưởng. (Điều 2.3.2.q5 Quy định Bông Sen Vàng)
76. Vé thưởng còn hạn được yêu cầu thay đôi hạng ghế và chịu phí xuất vé. (Điều 2.3.2.x). Chênh lệch dặm do thay đổi hạng ghế được khấu trừ dặm như sau:
– Nếu yêu cầu cấp thưởng mới có số dặm khấu trừ nhiều hơn so với yêu cầu cấp thưởng cũ thì phần dặm chênh lệch sẽ được trừ thêm vào tài khoản đã lấy thưởng. (Điều 2.3.2.x1)
– Nếu yêu cầu cấp thưởng mới có số dặm khấu trừ ít hơn so với yêu cầu cấp thưởng cũ thì phần dặm chênh lệch sẽ không được truy hoàn lại vào tài khoản đã lấy thưởng. (Điều 2.3.2.x2)
77. Trong trường hợp không sử dụng vé thưởng còn hạn, hội viên được lấy lại các khoản thuế và lệ phí (trừ phí dịch vụ xuất vé, nếu có) và không phải trả lệ phí hoàn vé. (Điều 2.3.2.u Quy định Bông Sen Vàng)
78. Hội viên Bông Sen Vàng khi sử dụng vé thưởng được đăng ký các loại dịch vụ đặc biệt mà Vietnam Airlines có phục vụ trên chuyến bay và chịu trách nhiệm thanh toán các loại phí dịch vụ đặc biệt theo đúng các quy định hiện hành của Vietnam Airlines áp dụng đối với vé mua. (Điều 2.3.2.v Quy định Bông Sen Vàng)
Trường hợp trả thưởng trên những chuyến bay của hãng hàng không đối tác, hội viên Bông Sen Vàng phải tuân theo những quy định của hãng hàng không đối tác đang áp dụng cho hội viên sử dụng vé thưởng đăng ký sử dụng dịch vụ đặc biệt. (Điều 2.3.2.v Quy định Bông Sen Vàng)
79. Khi Yêu cầu cấp thưởng của hội viên được phê duyệt, hội viên mang thẻ hội viên, giấy tờ tùy thân ra phòng vé của Vietnam Airlines (đã đăng ký trong yêu cầu cấp thưởng) để lấy vé thưởng. Trong trường hợp không trực tiếp lấy vé thưởng, hội viên được phép ủy quyền cho người khác lấy vé thưởng thay mình. Người được ủy quyền sẽ mang giấy tờ tùy thân của bản thân và của hội viên; Giấy ủy nhiệm nhận thưởng (theo mẫu) và thẻ hội viên (nếu có) ra phòng vé được chỉ định trong Phiếu cấp thưởng để lấy vé. Tuy nhiên, đối với hội viên nhỏ hơn 18 tuổi thì sẽ cho phép cha, mẹ hoặc người giám hộ lấy thưởng hộ không cần ủy quyền. (Điều 2.3.2.w Quy định Bông Sen Vàng).
Quy định về hành trình của vé thưởng như sau:
80. Hành trình vé thưởng của Chương trình Bông Sen Vàng là hành trình có một hoặc nhiều chặng bay. Cách tính dặm khấu trừ cho một chặng bay dựa vào bảng trả thưởng theo điểm đầu và điểm cuối. (Điều 2.3.2.r1 Quy định Bông Sen Vàng).
81. Hành trình trả thưởng quốc tế có nối chuyến một điểm nội địa Việt Nam trong vòng 24 tiếng

 • Trừ Dặm theo chặng quốc tế nếu 2 chặng cùng hạng dịch vụ hoặc chặng quốc tế có hạng dịch vụ cao hơn.
 • Trừ Dặm theo phương pháp cộng chặng nếu chặng nội địa có hạng dịch vụ cao hơn chặng quốc tế.
Ví dụ:
– Số dặm khấu trừ cho hành trình VII VN x/HAN VN CDG được tính trên cơ sở chặng bay HAN VN CDG, áp dụng theo Bảng trả thưởng của Vietnam Airlines trong trường hợp chặng bay VII VN HAN và HAN VN CDG có cùng hạng dịch vụ hoặc chặng HAN CDG có hạng dịch vụ cao hơn. Trường hợp chặng VII HAN có hạng dịch vụ cao hơn, số dặm khấu trừ sẽ là tổng dặm của chặng VII HAN và HAN CDG.
– Số dặm khấu trừ cho hành trình HAN VN x/CDG AF AMS được áp dụng theo nguyên tắc cộng chặng theo Bảng trả thưởng của Vietnam Airlines đối với chặng HANCDG và Bảng trả thưởng trên các hãng hàng không khác đối với chặng CDGAMS.
– Số dặm khấu trừ cho hành trình VII VN x/SGN VN PQC áp dụng nguyên tắc cộng chặng VIISGN và SGNPQC theo Bảng trả thưởng của Vietnam Airlines.
This Post Has 0 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Về chúng tôi

Là đại lý chính thức của các Hãng hàng không trong nước và quốc tế, với hệ thống đặt vé máy bay trực tuyến tại địa chỉ website Phongvevietnamairlines.com luôn mang đến cho hành khách sự tiện lợi nhất, đặt vé dễ, thanh toán linh hoạt, xuất hóa đơn VAT trực tiếp.

Fanpage
Liên hệ
104 Nguyên Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ CHí Minh
(028/024) 73 023 023
toancau@vietnameirlines.com
Back To Top